Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Iskolánkról

A Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola zenei tagozatán kihasználjuk a törvény adta lehetőségeket abban az értelemben, hogy 6-22 éves korig valóban vannak növendékeink.
Az intézmény nagyon jó beiskolázási programja teszi lehetővé – amit még elődöm Csehi Ferenc dolgozott ki és vezetett be – hogy iskolánkban ilyen szép számmal tanulnak zenét.
Ennek lényege, hogy óvodás kortól fogva hangversenyeket adunk a gyerekeknek minden óvodában évente kettőt, majd az első osztályosoknak szintén évente kettőt, a vidékről Sárospatakra kerülő gyermekek beiskolázása miatt. Ezt két napközisek részére adott hangverseny és öt növendékhangverseny, két tanári hangverseny valamint számtalan kulturális és egyéb ünnepi eseményeken való szereplés egészíti ki. Mivel nem vagyunk kötelező intézmény, rajtunk múlik, hány diák kezdi meg iskolánkban a különböző művészeti ágakban való jártasság elsajátítását. Évente két alkalommal minden gyermek bemutatja a félévi és év végi beszámolók alkalmával, hogyan sajátította el az itt tanultakat. Az a tény, hogy a gyerekekkel egyénileg foglalkoznak pedagógusaink, mutatja, hogy a nevelő-oktató munka minden területére kiterjedhet figyelmünk. Fontos a gyermekeket korosztályuknak megfelelően képezni, zenei élményekhez és sikerekhez juttatni. Az esetleges kudarc élményt is úgy dolgoztatjuk fel a növendékeinkkel, hogy okulva a hibákból, kijavítva azt, a következő darabra, szereplésre koncentráltatjuk. Célt határozunk meg azzal, hogy minél többször szerepeljen - oldva ezáltal a szereplés okozta túlzott izgalmakat, gátlásokat. Versenyeken, találkozókon vesznek részt, amely összehasonlítási alapot jelent tanárnak, diáknak egyaránt. Nem véletlen, hogy a zenét a gyógyításban is használják. Olyan agytevékenységet eredményez, mely az idegrendszer feszültségét lazítja és a boldogság hormont aktívvá teszi. Manapság különösen nagy jelentőséggel bírhat, ha valaki zenét, táncot, rajzot is tanul, mert sajnos az iskolákban teljesen visszaszorultak a humán tematikájú tárgyak óraszámai a reál tantárgyakkal szemben. A gyermekek lelki nevelésének leghatékonyabb módszere adva van, rajtunk – szülő – gyermek – tanár – múlik milyen eredményt érünk el. A különösen ügyes, vagy az átlagnál ügyesebb, tehetségesebb gyermeket „B” tagozatra tesszük, ahol magasabb óraszámban, nagyobb követelmények mellett kell eleget tennie a haladásban. (Zenei pályára való felkészítés.) Az alapvető cél azonban az, hogy megismerkedjenek, megtanulják a zenei írás-olvasás lényegét, szeressék a zenét, a táncot, a képzőművészetet, ismerjék meg hagyományainkat, kultúr múltunkat, népművészetünket, és a legjelentősebb személyeket, akiknek köszönhető a gazdag és színes művészeti és kulturális életünk. Fontos, hogy legyenek aktív résztvevői környezetük kultúréletének.

Az iskolában és telephelyeinken működő művészeti tagozatok:
- zene,
- néptánc,
- társastánc
- képzőművészet.